Nuoret

Vaikuttamisen aika on nyt

Olen mukana Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan Vaikuttajaryhmässä. Rehellisesti sanottuna aluksi kuullessani Vaikuttajaryhmästä, se kuulosti liian tylsältä liittyäkseni siihen. Lopulta päädyin kuitenkin liittymään tähän ryhmään, josta en tiennyt paljoakaan muuta kuin, että siellä saa aina aika ajoin pizzaa ja että muutama kaverini oli siellä myös. Ja oikeastaan pizzat ja kaverit minut tähän ryhmään houkuttelikin.

Nyt, kun katson taaksepäin, olen kiitollinen siitä, että lähdin toimintaan mukaan. Vaikuttajaryhmän kautta olen saanut pizzan ja kaverien lisäksi olla esimerkiksi hiippakuntamme piispan Seppo Häkkisen haastateltavana. Tietysti olen myös saanut ryhmän päätehtävän mukaan nimenomaan vaikuttaa seurakunnan toimintaan ja koenkin, että Vaikuttajaryhmän kautta tapahtuva vaikuttaminen on ehkäpä se kaikkein tehokkain tapa saada näkemyksensä kirkossa esille. Muita niin sanotusti virallisia vaikuttamiskeinoja seurakunnassa en itsekään kovin hyvin suoralta käsin tiedä, joten seurakunta voisi vaikuttamiskeinoista mielestäni enemmän tiedottaa. Näkisin myös hyväksi, että rippikoulussa kerrottaisiin enemmän vaikuttamisesta kirkossa, koska vaikuttaminen on suuressa osassa seurakuntien toimintaa.

Vaikuttajaryhmässä olemme luonnollisesti keskittyneet nuoriin seurakunnassa, koska me jäsenet olemme nuoria itsekin. Esimerkiksi nuorten tila, joka on avoinna joustavalla aikataululla keskiviikkoisin ja torstaisin 16–18, on meidän ryhmän aivoituksien tulosta. Siellä voi muun muassa pelata lautapelejä tai katsoa vaikkapa elokuvia. Kun Vaikuttajaryhmän kokouksissa on istunut ja muutenkin on ollut toiminnassa mukana, on alkanut tajuamaan maailmaa taas vähän enemmän eri kannoilta ja myös päättämiseen liittyvät asiat seurakunnassa ovat lähentyneet merkittävästi. Itselleni yksi kohokohdista liittyen Vaikuttajaryhmän toimintaan oli Nuorten tulevaisuusseminaariin pääseminen. Siellä sai ymmärrystä eri seurakuntien toiminnasta, kuuli erilaisia näkemyksiä ja sai arvokasta tietoa vaikuttamisesta, päättämisestä sekä nuorille suunnatusta toiminnasta evankelisluterilaisessa kirkossa koko valtakunnan alueella.

Kaiken vaikuttamisen ja muun toiminnan ohella seurakunta ja Vaikuttajaryhmä ovat myös yksinkertaisesti paikkoja, joissa saa tavata ihmisiä ja olla heidän kanssaan. On huolehtivia ja luotettavia aikuisia, erilaisia persoonia ja mielenkiinnon kohteita omaavia nuoria, elämän kokemusta kartuttaneita vanhuksia ja vaikka minkälaisia hienoja ihmisiä!

Me seurakunnan jäsenet olemme hyvin tärkeässä osassa muodostamassa kristityn hengellistä kotia. Hengellisen kodin muodostamisen lisäksi kaksi tärkeintä asiaa, joita seurakunta tarjoaa, ovat Raamatun sanan julistaminen ja sakramentit. Kun nämä kolme asiaa onnistuvat, uskon, että saadaan aikaan kaikkein parasta toimintaa niin Vaikuttajaryhmässä kuin koko seurakunnassa.

Nämä kolme asiaa saadaan toimimaan Jumalaan uskoen, turvaten ja luottaen, sillä niin kuin Raamattu meille kertoo: Jumala on uskollinen, hän, jonka kautta te olette kutsutut hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme yhteyteen (1. Kor. 1:9, KR38).

Teksti: Onni Kortelainen
Kuvat: Nuorten Vaikuttajaryhmä

Onni Kortelainen ja Milo Helenius
Onni Kortelainen ja Milo Helenius