Uutisia hallinnosta

Kirkkovaltuuston vuoden 2021 viimeinen kokoontuminen 4.12. tapahtui virustilanteesta johtuen Tuomiokirkon kirkkosalissa. Valtuusto käsitteli ja hyväksyi talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2022. Käsiteltiin myös ehdotus toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2022-2024.

Talouden kehittymisen raportti kohdistui toteumaan 30.9.2021 mennessä, jolloin 75 % vuodesta on kulunut. Käyttötalouden tuotot ovat talousarviossa yhteensä 1.753.000 euroa. Pääluokittaisissa toimintatuotoissa ei merkittäviä muutoksia ole. Käyttötalouden tuotot kattavat 17,4 % käyttötalouden kuluista, jotka ovat yhteensä 10.063.000 euroa.

Talousarvion tuleva toimintakate on 8.310.000 euroa. Toimintakatteen jälkeisissä erissä ei suuria poikkeamia vuoden 2021 talousarvion lukuihin. Kirkollisverotulot ja valtionrahoitus ovat yhteensä noin 10.000.000 euroa. Verotuskulujen ja keskusrahastomaksujen ennakoidaan tulevaisuudessa laskevan hieman vuoden 2021 tasosta.

Sairaalasielunhoidon yhteistyö

Tuomiokirkkoseurakunta ylläpitää sairaalasielunhoidon palveluja Mikkelin sairaaloissa. Palvelut ovat potilaiden, heidän läheistensä sekä henkilökunnan käytettävissä kotipaikkakunnasta riippumatta.

Sairaalasielunhoidon kustannusten jaossa on vallinnut pitkäaikainen käytäntö, jonka mukaan noin 50% on kohdistettu Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnalle, noin 10% Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle (ESSOTE), ja 40% muille seurakunnille hoitopäivien suhteessa.

Järjestelyssä ovat olleet mukana Hirvensalmen, Joroisten, Juvan, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pieksämäen, Puumalan, Savonlinnan ja Sulkavan seurakunnat.

Sopimuksia tehtiin

Ruunaniemen leirikeskuksen ravitsemuspalvelujen tuottajaksi valittiin 1.1.2022 lukien Löytö Services Oy, jonka kanssa tehdään sopimus.

Palvelevan Puhelimen toiminta Mikkelissä lakkautettiin vuoden 2021 lopussa. Valtakunnalliset palvelevat puhelimet jatkavat palvelua myös Mikkelin alueelle. Lähes kaikki päivystäjät ovat jo ennestään osallistuneet muuhunkin seurakunnan vapaaehtoistoimintaan ja heidän osaamisensa on hyödyksi jatkossakin.

Tuomiokirkkoseurakunta solmii Suomen ev.lut. Kansanlähetyksen kanssa nimikkosopimuksen Saara Mrcelan työn tukemiseksi vuoden 2022 alusta alkaen.