Suhteellista

Rajoilla

Portti

Ettei kukaan joutuisi kuolemaan yksin tai kärsimään yksin. Jokaisella tulisi olla joku, joka saattaa ja pitää kädestä. Ettei kukaan joutuisi olemaan yksin.

Ihmisten toiveet ja tarpeet yleistäviin, hyvää tarkoittaviin pyrkimyksiin piiloutuu persoonarajojen hämärtymisen vaara. Yleistäessään tulee puolivahingossa talloneeksi jotain sellaista, mitä olisi tallomisen sijasta hyvä kunnioittaa. Siinä sivussa tulee ehkä sijoittaneeksi toiseen ihmiseen tarpeita, jotka ovatkin omia.
On eri asia olla yksin ja olla yksinäinen. Ja on eri asia olla ihminen, joka kaipaa jatkuvasti rinnalleen toisen ihmisen, ja sellainen, joka tarvitsee paljon ilmatilaa ympärilleen.

Kärsimys ja kuolema ovat sellaisia elämän ulottuvuuksia, joissa taakkojen jakamisen ja toisiin ihmisiin tukeutumisen rinnalla kulkee yksin olemisen tarve ja kokemus. Ihmisellä on oikeus myös kääntyä sisäänpäin ja keskittyä siihen, mitä sisimmästä kumpuaa. Ehkä olla sillä lailla Luojansa kanssa.

Monet ihmiset kuolevat yksin myös saattohoidossa. Ei siksi, etteikö heillä olisi omaisia tai saattajaa, vaan siksi, että kuolemisen hetki ajoittuu usein niin, että saattaja on käymässä jossain. Ehkä kuoleva voi silloin päästää irti. Tai ehkä hän päästää irti, koska toinen ihminen ei sillä hetkellä kannattele. Tai jotain muuta.

Ihmisarvoa kunnioittavaan vuorovaikutukseen kuuluu toisen persoonan kunnioittaminen myös kärsimyksen keskellä ja kuoleman läheisyydessä. Se ei ole aina helppoa, mutta tavoittelemisen arvoista.

Maija Haaparanta
sairaalapastori