Lausunto Puumalan ja Mikkelin seurakuntajaosta

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkovaltuusto antoi Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille lausunnon ehdotetusta seurakuntajaon muutoksesta. Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin antamassa jakoehdotuksessa Puumalan seurakunta lakkautettaisi ja liitettäisi Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan 1.1.2023.

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan lausunto Mikkelin tuomiokapitulille on seuraava:

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkovaltuusto suhtautuu myönteisesti seurakuntajaon muutokseen, jossa Puumalan seurakunta liitetään Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan ja on valmis liitokseen esitettynä ajankohtana 1.1.2023. Liitosajankohta nivoutuu hyvin syksyllä 2022 pidettäviin seurakuntavaaleihin, jolloin laajentuvan Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkovaltuusto 1.1.2023 lukien muodostuu vuoden 2022 seurakuntavaalien tulosten perusteella. Myönteisestä kannastaan huolimatta kirkkovaltuusto toteaa kuitenkin, että myös Puumalan seurakunnan halukkuus liitokseen tulee ottaa huomioon päätöksiä tehtäessä.