Diakonia haluaa löytää apua tarvitsevat

Osallisuus – mahdollisuus osallistua, lähteä, vaikuttaa, olla joukossa mukana – on tällä hetkellä mietinnässä monella tapaa. Erityisesti vähävaraisten ja heikoimmassa asemassa olevien ihmisten ääni on tärkeää saada kuuluville. Diakoniatyössä etsitään jatkuvasti uusia tapoja tavoittaa niitä ihmisiä, jotka ovat jääneet sivuun olemassa olevista osallistumismahdollisuuksista. Tämä tapahtuu yhteistyössä muiden paikkakunnallamme vaikuttavien julkisten ja yksityisten tahojen kanssa.

Koronan jälkien paikkaaminen vie aikaa

Toimintoja on jo paljon avattu poikkeusolojen jäljiltä, mutta koronan jälkihoito on vasta alkamassa. Eristäytymisen aiheuttamien yksinäisyyden jälkien paikkaamiseksi tulemme kamppailemaan tulevanakin vuonna. Vapaaehtoiset ovat onneksi jo päässeet lähtemään liikkeelle ja ihmisiä kohtaamaan.

Pinnan alla on ratkottavaksi monenlaisia vaikeuksia, jotka tulevat esille niiden parissa töitä tekeville. Jollakulla on ongelmia sairauden, toisella mielenterveyden kanssa. Rahattomuutta seuraa ruuattomuus. Joillekin lumitöiden tekeminen on mahdotonta. Edunvalvontaa tarvitsevat joutuvat odottamaan kauan. Ja jos on tottumaton sähköiseen pankkiasiointiin, niin jo laskun tulon viipyminen postissa ja maksukuoren hidas eteneminen pankkiin voi aiheuttaa lisäongelmia.

Voimavaroja tarvitaan

Asiakaskunnassamme on tullut vastaan noin 30-vuotiaita, joilta elämän merkitys on hukkunut. Jos millekään ei nähdä tarkoitusta, vaikeuksien keskellä on työlästä löytää voimavaroja uuden yrittämiseen tai mahdollisuuksiin tarttumiseen. Asioiden korjaaminen on hidasta, ja eteneminen on suunniteltava yksilöllisesti.

Lähestyvä joulu tarjoaa kirkkaan toivon pilkahduksen. Vaatimattomiin oloihin, puutteen keskelle, syntyy elämän arvon kirkastava Vapahtaja. Hänellä on voima ja valta, paitsi ilmestyä avun tarpeessa oleville, myös lisätä syvempää sisältöä auttajien työhön.