Tuomiorovastilta

Tuomiorovastilta 4/2021: Ehtoollispöytä on yhteinen

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoneuvostolle saapui 241 seura-kuntalaisen allekirjoittama aloite -Lähismessujen järjestämiseksi vapaaehtoisvoimin ja eläkkeellä olevien miespappien toimittamana.

Kirkkomme on aikanaan hyväksynyt naispappeuden nimenomaan Raamatun tulkintaan pohjautuen ja ratkaisulla on vankat teologiset perusteet. Jumalanpalveluksen toimittamisesta säädetään kirkkojärjestyksen 2 luvun 6 §:ssä. Sen mukaan jumalanpalvelus on toimitettava niiden, jotka ovat seurakunnan pappisvirassa.

Messu on kaikille avoin Jumalan pelastavan läsnäolon juhla, joka yhdistää seurakunnan jäsenet. Ehtoollista -jakaessaan pappi siis hoitaa hänelle -uskottua tehtävää, mutta toisaalta tekee sen seurakunnan kutsumana ja seurakunnan tehtävää toteuttaakseen. Ehtoollisen pätevyys ei riipu sen jakajan ominaisuuksista. Ehtoollinen on seurakunnan ykseyden näkyvä merkki.

Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin. Kirkolliskokouksen yleis-valiokunta korostaa, että ehtoollisen toimittaminen on seurakunnan yhteinen tehtävä, ei yksittäisen papin oikeus. Paikallisseurakunnan päämessun ominaispiirteitä ovat julkisuus, avoimuus ja sisään sulkevuus. Miespappien pitämät erillisjumalanpalvelukset olisivat naispappeutta loukkaavaa ja kirkon yleisen virkanäkemyksen vastaisia. Tämä aiheuttaisi lisää hajaannusta.

Kirkkoherran tehtävänä on johtaa kirkkolain 4 luvun mukaista seurakunnan toimintaa. Kirkkoherra on myös vastuussa jumalanpalveluksen oikeasta hoitamisesta (KJ 6:13). Ehtoollisen vieton tulee olla seurakunnan omaa tai sitä tukevaa toimintaa. Ehtoollisen viettoa koskevien yleisten periaatteiden avulla pidetään kiinni siitä, että seurakunnan jumalanpalveluselämästä ei irtaudu erillisiä ehtoollisen viettoja.

Kirkon yhtenäisyyttä tukevat ja edistävät ratkaisut ovat sellaisia, jotka kannustavat kaikkia jäseniä jakamaan yhteisen ehtoollispöydän. Kirkkomme herätysliikkeet ovat perinteisesti rikastuttaneet ja tukeneet seurakuntiemme toimintaa ja hengellistä elämää. Toivomme on, että yhteistyö herätysliikkeiden kanssa jatkuu hyvänä ja toteutuu kirkkomme virkaratkaisun ja seurakunnan käytäntöjen mukaisesti.

Arja Huuskonen
tuomiorovasti

tuomiorovastilta