Tuomiorovastilta

Tuomiorovastilta 3/2021: Ja katso, minä näin!

”Visio” on latinan kielen sana, joka tarkoittaa ”näkeminen, näkymä, näkemys, ja ennakointi”. Näkemys tulevaisuudesta. Alun perin visio on tarkoittanut uskonnollista näkyä. Visiolla on iso merkitys arjessa. Visiota voidaan arkikielellä kutsua myös unelmaksi. Huippu-urheilijan unelma on olla olympiavoittaja: unelma antaa syyn ja energian jaksaa arkista puurtamista. On selkeä kirjoitettu tavoite mitä kohti ponnistellaan. Visio antaa suunnan strategialle, mikä vie kohti visiota. Ilman suuntaa päätyy minne vain.

Vision avulla pyritään luomaan jokaiselle työntekijälle kuva tulevaisuudesta, joka vetoaa sekä ajatteluun että tunteisiin. Visio on jotakin, jonka yksilö haluaa saavuttaa ja joka innostaa häntä. Useimmille ihmisille se on pohjimmiltaan pyrkimys luoda jotakin taloudellista voittoa suurempaa ja merkityksellisempää. Ilman visiota työssä ei ole merkitystä eikä suuntaa.

Visio on myös osa strategiaprosessia. Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan on ryhdytty tekemään strategiaa tulevalle viidelle vuodelle. Strategia on yhteistä tietoa Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnasta ja sen toimintatavoista. Se myös syntyy yhdessä tekemällä työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kanssa. Millaisen sinä toivoisit seurakuntamme olevan viiden vuoden päästä? Seurakunnan nettisivuille ilmestyy lähiaikoina kysely, joten kannattaa vastata ja siten vaikuttaa tulevaisuuteen.

Juuri nyt, kun tulevaisuus näyttää pandemian takia epävarmalta, on tarpeen keskustella siitä, minkälaista seurakuntaa haluamme toiminnallamme luoda. Koska tulevaisuuskuvat ohjaavat toimintaamme, ei ole yhdentekevää, mitä ajattelemme tulevaisuudesta ja kuinka suhtaudumme siihen. Visiot ja rohkeat tulevaisuuden kuvaukset ohjaavat toimintaamme ja ovat oleellisia suunnannäyttäjiä ja tulevaisuususkon luojia. Millainen on tulevaisuudenkuva seurakunnastamme, joka innostaa ja kannustaa?

Kaikessa, myös strategiatyöskentelyssä, meitä ohjatkoon Kristuksen sanat: ”Tämän käskyn minä teille annan: rakastakaa toisianne.” (Joh. 15:17)

Arja Huuskonen
tuomiorovasti

paakirjoitus 2021 02