Ihmisen Ikävä toisen luo
Ihmisen Ikävä toisen luo

Ihmisen Ikävä toisen luo

Lapsiperheitä ja nuoria on pidetty yksinä lujasti koronasta kärsineistä ryhmistä. Sosiaalisten kontaktien vähyys ja kokoontumisrajoitukset ovat laittaneet perheet monenlaiseen koetukseen. Monien perheiden henkinen ja taloudellinen sietokyky on koputellut sietokyvyn rajoja.

Viime keväästä saakka seurakunnan työ lapsien, perheiden ja nuorison parissa on pyrkinyt löytämään aina ajankohtaisiin rajoituksiin ja tilanteeseen sopivaa tukitoimintaa. Koteihin on tuotettu puuhakasseja, erilaisia digitaalisia kerhoja ja kirkkohetkiä. Kokoavaa toimintaa kerhoista leireihin on pidettyihan pienillekin ryhmille tilanteen sen salliessa. Paljon jouduttiin toki harmillisesti asioita perumaankin.

Nyt kuitenkin valo näkyy jo tunnelin päässä ja esimerkiksi leirikesää katsotaan positiivisin silmin. Ensi syksyn lasten, perheiden ja nuorten toiminta on tarkoitus aloittaa suurella volyymilla, vaikka tämä aika tuo mukanaan uusiakin toimintaan juurtuvia yksilöllisempiä toimintamuotoja. Seuratkaa kotisivuja, sosiaalista mediaamme ja tulkaa mukaan!

Ville Kämäräinen
kasvatuksen työalajohtaja