Hallintokappalaisen virka perustettiin
Hallintokappalaisen virka perustettiin
14.3.2021 striimattiin Karjalan Liiton ekumeeninen jumalanpalvelus tuomiokirkosta. Heikki Koljonen Karjalan Liiton Etelä-Savon piiristä, Karjalan Liiton toiminnanjohtaja Pertti Hakanen ja puheenjohtaja Outi Örn, Maavoimien komentaja Petri Hulkko, piispa Seppo Häkkinen, pastori Mari Parkkinen ja tuomiorovasti Arja Huuskonen sekä Saimaan ortodoksisen seurakunnan isä Mikko Mentu.

Hallintokappalaisen virka perustettiin

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan II kappalaisen virka vapautui rovasti Esko Siljasen jäädessä eläkkeelle.

Kirkkoneuvosto muutti II kappalaisen tehtävänkuvausta siten, että siihen sisällytettiin aiemmin IV seurakuntapastorin työhön sisältyneet hallinnolliset tehtävät (hallintopastori). Tuomiokapituli julisti viran haettavaksi 9.3.2021 mennessä.
Hallintokappalaisen tehtäviin kuuluvat seurakuntatyön kehittäminen tuomiorovastin tukena sekä monipuolista teologista ja hallinnollista asiantuntemusta edellyttävien asioiden suunnittelu, valmistelu ja toteuttaminen yhdessä tuomiorovastin kanssa. Hallintokappalainen toimii tarvittaessa kirkkoherran sijaisena.

Tehtäviin kuuluvat myös kirkkoherranviraston toiminnasta vastaaminen sekä seurakuntapastoreiden ja kirkkoherranviraston toimistosihteerien esimiestehtävät. Muiden seurakunnan pappien tavoin hän osallistuu yleisen seurakuntatyön tehtäviin. Hallintokappalainen on johtoryhmän jäsen.

Määräaikaan mennessä virkaa haki yhdeksän henkilöä. Viran täyttöä valmistellut kirkkoneuvoston nimeämä haastattelutyöryhmä kutsui työkokemuksen ja esimieskokemuksen perusteella haastatteluun viisi hakijaa. Kirkkoneuvosto päätti valintaprosessin perusteella 20.4.2021 kokouksessaan esittää kirkkovaltuustolle hallinto-kappalaisen virkaan pastori Henri Koskista. Rekrytoinnissa käytettiin soveltuvuusarviointia.