Aikuiset, Nuoret, Vapaaehtoistoiminta

Pienillä hyvillä teoilla hyvinvointia poikkeusarkeen

Osallisuus tuo merkityksellisyyttä.
Osallisuudessa on kyse kuulumisesta ja kuulluksi tulemisesta.
Osallinen ihminen kokee merkityksellisyyttä, yhteyttä muihin, saa elämään tarvitsemansa resurssit ja voi vaikuttaa omaan elämäänsä sekä itselle tärkeisiin asioihin.
Yksilötasolla kokemus osallisuudesta on toimijuuden edellytys.

Hyvä teko tarttuu – osallisuuden ja vapaaehtoisuuden kehittäminen Mikkelissä -hankeen avulla on kehitetty osallisuutta ja hyvinvointia tukevia vapaaehtoistoiminnan muotoja Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa.

Hyvä teko tarttuu -hanketoiminnan tavoitteena oli paikallisten työikäisten aktivoiminen lähimmäisrakkautta osoittavien tekojen ideointiin ja toteutukseen toimintakokeilujen kautta samalla vahvistaen kansalaistoimijalähtöistä toimintatapaa seurakunnassa.

Lähimmäisenrakkauden pohjalta toimivan hankkeen punainen lanka oli pienten hyvien tekojen näkeminen ja tekeminen. Vuonna 2019 alkanut ESR-hanke ehti toimia normaalioloissa puolisen vuotta ennen kuin koronapandemia toi suuren haasteen kohderyhmän tavoittamiseen ja toiminnan toteutukseen.

Hyvän tekeminen voi saada monia muotoja: Kädentaitoja sydämellä -ryhmässä ommeltiin sytomyssyjä solusalpaajahoidettaville potilaille Mikkelin keskussairaalaan.

Uusia yhteisöllisiä osallistumismuotoja

Hankkeen aikana tuotettiin ja kokeiltiin uusia vapaaehtoistoiminnan muotoja seurakunnassa. Kaikissa niissä tuotettiin mahdollisuuksia hyvän tekemiseen, yhteisöllisyyden rakentumiseen ja osallisuuden vahvistamiseen. Esimerkiksi Hyvän mielen kirjoittajat ja valokuvaajat tuottavat luovia ja voimauttavia julkaisuja seurakunnan somekanaville, Kädentaitoja sydämellä -ryhmä ilahduttaa käsitöillään lähimmäisiä. Hyvät hessut -nuorten aikuisten vertaistukiryhmä toimii arjen tukena. Nuorten vaikuttajaryhmässä nuoret osallistuvat seurakunnan nuorisotyön suunnitteluun ja toteutukseen.

Hankkeen tapahtumista toteutuvat jatkossakin Joulun rauhaa -hyväntekeväisyyskonsertit joulukuussa ja Valoa Pimeyteen – Valaistu Koivakkalantie marraskuussa. Nuorisotyön kentälle syntyi nuorten luontotoimintaverkosto, joka osallistaa nuoria ja mahdollistaa heille vertaistoimintaa ja aktiviteetteja luonnossa. Taide seurakunnassa -teeman ympärille muodostui vapaaehtoisista ja seurakunnan työntekijöistä koostuva ryhmä, joka suunnittelee ja organisoi taidepäiviä ja ryhmätoimintaa myös jatkossa.
Kaikissa näissä vapaaehtoistoiminnan muodoissa oli mahdollisuus tehdä pieniä hyviä tekoja, jotka edistävät yhteistä hyvää ja samalla vahvistavat vapaaehtoisenkin osallisuutta.

Korona haasteena

Koronapandemian aikana yhteisöllisyyden ja vertaistuen merkitys on ollut suuri, kun kokoontumisia on jouduttu rajoittamaan. Koronahaasteiden vuoksi osallistujia tavoitettiin hankkeessa määrällisesti tavoiteltua vähemmän, mutta toimintaan osallistumisen kokemusten vaikutus osallistujien elämään on voinut olla haastavan tilanteen vuoksi erityisen tärkeää. Ihmisten halu auttaa, kohdata ja tukea toisia sekä jakaa elämää on merkittävää ja vaikuttavaa.
Korona-aika synnytti tarpeita, joihin pyrittiin löytämään vastauksia. Nuorten hyvinvointia tukemaan kokeiltiin luontokokemusten mahdollistamista luontotoimintaverkostona. Nuorten ideoiden pohjalta toteutettiin vertaistoimintaa luonnon helmassa erilaisten retkien ja luontoaktiviteettien muodossa. Toiminta koettiin tärkeänä, ja nuoret kuvasivat kokemuksissaan hyvän olon lisääntymistä, rauhoittumista sekä virkistymistä. Luontotoiminta jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen edelleen seurakunnan nuorisotyön, kaupungin nuorisopalveluiden ja Kulttuuripaja Kajon yhteistyönä.

Yhteisöllisyys voi rakentua vaikka järven jäällä: nuoret pilkkiretkellä Anttolan Vitjasenlahdella maaliskuussa.

Vapaaehtoistoiminta vahvistaa osallisuutta

Hyvä teko tarttuu -hanke teki yhteistyötä arvioinnin parissa THL:n Sosiaalisen osallisuuden koordinointihanke Sokran kanssa. Tavoitteena arvioinnissa oli selvittää, vahvistuuko osallisuuden kokemus vapaaehtoistoiminnassa – ja jos vahvistuu niin miksi. Näitä teemoja selvitettiin vapaaehtoisille suunnatuilla kyselyillä ja haastatteluilla.

Arvioinnissa selvisi, että osallisuuden kokemus voi vahvistua, mutta lähinnä niillä, joiden osallisuus oli heikompaa tai jotka eivät ole olleet kovin aktiivisia osallistumisen alussa. Vapaaehtoistoiminnassa on mahdollisuus vahvistaa esimerkiksi yhteenkuuluvuutta. Hyvä teko tarttuu -hankkeen vapaaehtoiset kertoivat tavanneensa hengenheimolaisia. On riemastuttavaa löytää ihmisiä, joiden kanssa voi jakaa samoja näkyjä ja visioita.

Ihmisen hyvinvointiin, sisäiseen motivaatioon ja merkityksellisyyden kokemiseen vaikuttavina psykologisina perustarpeina ovat autonomia, kyvykkyys, yhteisöllisyys ja hyvän tekeminen.

filosofi frank martela

Vapaaehtoistoiminta tarjoaa toisaalta mahdollisuuksia myös muiden auttamiseen tai itselle tärkeiden asioiden edistämiseen. Positiivisten muutosten näkeminen omassa ympäristössä on omiaan vahvistamaan merkityksellisyyttä, ja siten herättää kiinnostuksen vaikuttamiseen myös jatkossa. Hyvä teko tarttuu -hankkeessakin saatiin positiivisia muutoksia aikaan: esimerkiksi nuorten vaikuttajaryhmän tuottama tila tai taiteen edistäminen seurakunnan toiminnassa. Tärkeää on, että seurakunta on ottanut vapaaehtoiset mukaan toimintaansa ja jakanut heille myös päätösvaltaa.

Ongelmana on vapaaehtoistoiminnasta eniten hyötyvien löytäminen ja motivoiminen mukaan. Jos usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin ja tekemisten merkityksellisyyteen on heikkoa, ei vapaaehtoistoimintaan osallistuminen ole itsestään selvää.

Sari Leppänen, Hyvä teko tarttuu -hankkeen koordinaattori
Marko Nousiainen, THL:n Sosiaalisen osallisuuden koordinointihanke, Sokran erikoistutkija