Loppuunväsyneiden juhla
Loppuunväsyneiden juhla

Loppuunväsyneiden juhla

Vuosikymmenen takaa muistan leikkimielisen joulukalenterin, jossa adventti oli selitetty omaperäisesti. Sana oli pilkottu kahteen osaan.

Ad oli suomennettu latinasta tarkoittamaan ”johdosta”, ”vuoksi” ja ventti tarkoittamaan loppuun väsynyttä. Adventin ymmärrettiin merkitsevän ajanjaksoa, jonka vuoksi ollaan loppuun väsyneitä.

Monen ihmisen todellisuudessa adventti voi olla loppuun väsymisen aika, erityisesti nyt kummallisena koronavuotena. Silloin muutaman viikon kuluttua koittava juhla-aikakaan ei enää tunnu juhlalta, kun on poikki jo sitä ennen. Voisiko adventti olla jotain muuta?

Oikeasti adventti merkitsee tulemista ja saapumista. Adventus Domini on suomeksi Herran tuleminen. Adventti on valmistautumisen aikaa Herran tulemiseen, mutta samalla luottamusta siihen, että hän tulee ihmiselämään ilman meidän valmistelujamme tai yrittämistämme. Niin tapahtui ensimmäisenä jouluna ja niin tapahtuu yhä edelleen siellä, missä hänet otetaan vastaan.

Adventti ei ole loppuun väsymisen aika, vaan pikemminkin juhla loppuunväsyneille.

”Ihminen ei riitä oman itsensä mitaksi ja onnensa sepäksi.”

Adventista alkaa uusi kirkkovuosi. Yhä lyhytjänteisemmäksi pirstoutuvassa elämässä ja epävarmemmaksi muuttuvassa ajassa kirkkovuosi on aarre. Sen jumalanpalveluselämässä yksityisen ihmisen elämä kytketään suurempaan kokonaisuuteen.

Kirkkovuosi on kantava voima nykyisessä lyhyisiin jaksoihin pilkkoutuvassa ajassa. Kirkkovuoden tapahtumiin osallistuminen muistuttaa, että oma elämä tapahtuu Jumalan todellisuuden keskellä. Monella tavalla epävarman ja vaihtelevan ihmiselämän rinnalla kulkee muuttumaton pelastushistoria.

Koronavirusepidemia on opettanut, ettei ihminen riitä oman itsensä mitaksi ja onnensa sepäksi. Loppujen lopuksi emme hallitse elämää. Adventista alkava kirkkovuosi muistuttaa, että elämämme on suuremmissa käsissä.

Jouluna ihmiseksi syntynyt Jeesus on Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Olemme hänen käsissään ja hoidossaan.

Seppo Häkkinen,
Mikkelin hiippakunnan piispa