Kirkkoherran vaali

Vaalityöryhmä täydessä vauhdissa

Tuomiorovasti Juha Palm jää eläkkeelle joulukuun alussa. Hänen seuraajansa vaali on päätetty järjestää välillisellä vaalitavalla.

Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkovaltuusto valitsee uuden tuomiorovastin lokakuun lopulla. Keväällä valtuusto valitsi keskuudestaan kuusihenkisen valmistelutyöryhmän, jonka tekemä taustatyö auttaa kirkkovaltuustoa tekemään viisaan valinnan.

Työryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin tuomiokapitulin asettama vaalivalmistelija, Kangasniemen kirkkoherra rovasti Matti Tolvanen. Valmistelutyöryhmä teki elokuussa "tiekartan", jossa hahmoteltiin miten kirkkoherran välillisen vaalin prosessi etenee. Kokouksiaan työryhmä piti niin kasvokkain kuin netissä Teamsissa.

- Olemme muun muassa valmistelleet haastattelu- ja vaalipaneelikysymyksiä sekä toteuttaneet soveltuvuusarviointeja ja tiedottaneet niistä äänioikeutetuille. Soveltuvuusarvioinneissa apunamme oli konsulttiyritys, työryhmän jäsen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Laura Jouhkimo kertoo.

Hakijoiden haastattelut toteutti kirkkoneuvosto. Seurakuntalaisille avoin vaalipaneeli järjestettiin Mikkelin tuomiokirkossa ja striimattiin seurakunnan YouTube-kanavalle.

- Myös Mikkelin tuomiokapitulilla on ollut tärkeä rooli. Tuomiokapituli haastatteli hakijat ja valmisteli heistä lausunnon, joka muodostaa osan valintaprosessiaineistosta.

Vaali toimitetaan Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkovaltuuston kokouksessa 27. lokakuuta. Uudeksi tuomiorovastiksi ovat ehdolla pastori Arja Huuskonen (Kinnulan ja Pihtiputaan seurakuntien yhteinen kirkkoherra); pastori, teologian tohtori Ann-Maarit Joenperä (Mäntyharjun seurakunnan kirkkoherra) sekä pastori, teologian tohtori Minna Rikkinen (vs. asiantuntija, Kirkkohallitus).