Vaalipaneeli pidettiin internetissä
Vaalipaneeli pidettiin internetissä
Vaalipaneelistit kuuntelivat tarkkaavaisina juontajien kysymyksiä.

Vaalipaneeli pidettiin internetissä

Mikkelin kirkkoherra valitaan välillisellä vaalitavalla. Kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto haastattelevat ja testaavat ehdokkaat. Seurakuntalaiset eivät pääse äänestämään tuomiorovastista. Myöskään vaalisaarnoja ei näin ollen pidetä.

Jotta ehdokkaat tulisivat tutuiksi seurakuntalaisille, päätettiin järjestää julkinen vaalipaneeli. Ehdokkaille sai lähettää kysymyksiä etukäteen seurakunnan nettisivujen kautta anonyymisti. Paneelikeskustelu järjestettiin Mikkelin tuomiokirkossa 23.9. Valitettavasti koronatilanteen takia kirkkoon ei voitu ottaa yleisöä seuraamaan keskustelua. Mutta tilaisuus striimattiin suorana nettilähetyksenä YouTubessa.

Paneelikeskustelun juonsivat ja kysymykset esittivät kirkkovaltuuston puheenjohtaja Petri Pekonen sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Eeva-Riitta Hahtola. Pekonen totesi alkupuheessaan, että olemme paitsi poikkeuksellisessa tilanteessa niin myös uuden edessä. Ja ehkä jo hieman uutta kirkkoherraa ennakoidenkin hän luki Paavalin kirjeestä filippiiniläisille: "Iloitkaa aina Herrassa … Herra on jo lähellä."

Suuria eroja ei ilmennyt

Keskustelussa kävi ilmeiseksi, että ehdokkaat ovat hämmästyttävän yksimielisiä monista teologisista asioista. Edes avioliittokysymys ei nostanut suuria tunteita. Kaikki haastateltavat totesivat, että siinä tulee noudattaa kirkon virallista kantaa. Enemmän hajaannusta löytyi toiminnan ja talouden kehittämisestä. Erilaisia painotuksia esitettiin mm. alueseurakuntien toiminnan tärkeydestä.

Myös kirkkoherran organisaatiojohtamisen kykyä peräänkuulutettiin. Toisaalta korostettiin myös hengellistä johtajuutta. Yhteistyö Mikkelin muiden seurakuntien ja herätysliikkeiden sekä muiden toimijoiden kanssa koettiin kirkkoherran tärkeäksi tehtäväksi. Tulevaisuuden haasteena pidettiin seurakunnan niukkenevia resursseja. Vapaehtoisten osallistuminen ja uusien toimintatapojen käyttöönottaminen nähtiin lääkkeinä. Jäsenmäärän laskun hillitsemiseen ei oikein ollut konkreettisia ehdotuksia.

Paneeli kesti noin puolitoista tuntia ja kysymyksiä esitettiin parikymmentä. Varsinaisia kysymystoiveita tuli paljon enemmän, mutta valmistelutyöryhmä yhdisteli ja samankaltaisti niitä tilaisuuden jouduttamiseksi. Kaikki kysymykset esitettiin jokaiselle ehdokkaalle.

Paneelin kysymysten ja vastausten referointi tässä Polku-lehdessä on tilanpuutteen vuoksi mahdotonta. Niinpä suosittelemme lukijaa katsomaan internetistä keskustelun tallennetta. Saavutettavuussääntöjen vuoksi paneelikeskustelun tallenne poistui julkisesta verkkoesityksestä kahden viikon kulutta ensiesityksestä, siis 7.10. Mutta yksityisen linkin kautta se on edelleen nähtävissä. Katso video tästä

Keskustelua voi myös edelleen kommentoida videon alla olevassa kentässä.

vaalipaneeli pidettiin 2

Petri Pekonnen (vas) ja Eeva-Riitta Hahtola juonsivat paneelin. Vs. kirkkoherra Hilveliisa Ukkonen ja ylivahtimestari Kimmo Hällback avustivat järjestelyissä.