Uudet virat, tutut nimet
Uudet virat, tutut nimet
Haukivuoren kirkkosalin remontti valmistuu 20.11. Takaosan penkkirivejä poistetaan ja morsiushuoneeseen tulee tarjoilukeittiö kirkkokahveja ja pienempiä tilaisuuksia varten.

Uudet virat, tutut nimet

Tuomiokirkkoseurakunnan hallintoa on järjestelty sujuvammaksi. Johtavat henkilöt saavat enemmän vastuuta uusissa viroissa.

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan talouspäällikkö, vs. hallintojohtaja Tiina Snicker siirtyy marraskuun alussa uuteen talousjohtajan virkaan. Talouspäällikön ja hallintojohtajan virat lakkautetaan. Hallintojohtajan työt jaetaan uusilla tehtäväkuvauksilla talousjohtajalle ja HR-asiantuntijalle, joka on niin ikään uusi virka.

Talousjohtajana Snickerin toimenkuvaan kuuluu mm. seurakunnan hallinnon, talouden, tukipalveluiden ja hautaustoimen johtaminen ja kehittäminen. Lisäksi hän mm. edustaa työnantajaa virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa, vastaa kiinteistöjen hankintoihin ja myyntiin liittyvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston työskentelyn sujumisesta asianmukaisesti.

Snicker aloitti Mikkelin seurakuntayhtymän talouspäällikkönä vuonna 2010. Sittemmin yhtymä purettiin ja Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa.

– Toimintaa on koko ajan kehitettävä siten, että tasapaino talouden kanssa säilyy. Tasapaino luo turvallisen alustan toiminnalle ja sen kehittämiselle. Keinot liittyvät henkilöstön määrään sekä rakennuskantaan. Onneksi seurakunta on sen verran suuri, että pystymme hienoisesta henkilöstön määrän vähentymisestä huolimatta edelleen palvelemaan seurakuntalaisia hyvin, Snicker sanoo.

Innolla uuteen työhön

Henkilöstösihteeri Jenni Paajanen aloittaa marraskuun alussa Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan HR-asiantuntijana. Hänen päävastuualueenaan ovat seurakunnan henkilöstöhallinnolliset asiat. Paajanen vastaa työssään mm. työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamisen toimintamallista sekä työterveyshuollon toimivuudesta. Uuteen virkaan kuuluu myös työsuojelupäällikkönä toimiminen.

Paajasen mukaan hyvässä henkilöstöhallinnossa keskeistä on se, että -asiat hoidetaan asiantuntevasti sekä työlainsäädännön ja virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

– Selkeät prosessit ja sovitut yhtenäiset johtamiskäytännöt tukevat johtamista ja esimiestyötä. Prosesseja ja käytäntöjä tulee tarkastella ja kehittää jatkuvasti, jotta pysymme mukana alati tapahtuvissa työelämän muutoksissa.

”Hyvässä henkilöstöhallinnossa keskeistä on se, että asiat hoidetaan asiantuntevasti.”

Paajanen tuli Mikkelin seurakuntayhtymään töihin vuonna 2011 toimien ensin määräaikaisena toimistosihteerinä. Vuonna 2014 hänet vakinaistettiin ja työnimike muuttui henkilöstösihteeriksi. Nyt päättyvä työ on sisältänyt erilaisia henkilöstöhallinnon tehtäviä, kuten koulutussuunnitelman laatimista, palvelussuhde-etujen ylläpitoa ja palkanlaskentaa.

– Entiset tehtävät sisältyvät pääosin myös uuteen virkaani. Palkanlaskenta siirtyy kokonaan palkkapalvelusihteerin hoidettavaksi.

Paajanen kertoo odottavansa innolla uuden työnsä alkamista.

– Odotan pääseväni kehittämään henkilöstöjohtamisen prosesseja ja luomaan uusia toimintamalleja sekä samalla itsekin kehittymään.