Korona vei yhteislaulut
Korona vei yhteislaulut
Kirkolliskokous istuu Turussa päättämässä kirkon tulevaisuudesta.

Korona vei yhteislaulut

Viime helmikuussa valittu kirkolliskokous aloitti poikkeuksellisissa oloissa. Ensimmäinen täysistunto toteutui vasta elokuussa toukokuun sijaan.

Turvajärjestelyt olivat -selkeät: maskien käyttö, ruokaillessa istumajärjestelyt, vapaa-ajan sisäliikunta kielletty, samoin yhteislaulut. Aloitin nyt kolmannen kauden ja eniten näistä rajoituksista kosketti juuri noiden lauluhetkien puuttuminen. Kirkolliskokouksessa jokainen päivä alkaa aamuhartaudella, päivällä lauletaan yhdessä ruokavirsi ja illalla on vielä iltahartaus. Yhteiseen lauluun onneksi oli mahdollisuus avajaismessussa Turun kirkossa, joka aloitti koko kirkolliskokouksen nelivuotisen työn ja aamumessu viikon viimeisenä työpäivänä Maarian kirkossa.

Ensimmäiset päivät menivät järjestäytymisessä. Kirkolliskokouksen puheenjohtaja on arkkipiispa mutta varapuheenjohtajat ovat maallikkoja. Heidät valitaan suljetulla lippuäänestyksellä. minut valittiin ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi, jossa tehtävässä toimin myös edellisen kirkolliskokouskauden. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Pertti Rajala Turun hiippakunnasta.

”Puheenjohtajisto on painottanut kunnioittavaa keskustelua ja toisen arvostamista.”

Valitsijamiehillä oli iso urakka nimetä edustajat valiokuntiin. Itse jatkan talousvaliokunnassa. Siellä käsitellään kaikki kirkon talouteen ja toimintaan liittyvät asiat. Kirkolliskokous hyväksyi mm. esityksemme ylimääräisen 4 miljoonan avustuksen jakamisperusteista siten että seurakuntien lisäksi tukea käytetään kirkollisten järjestöjen taloudelliseen tukemiseen koronaviruspandemiasta selviytymisessä. Huomionarvoista on, että myös valtion lisätalousarviossa jaettiin 4,5 miljoonaa euroa ev.lut.kirkon ja ortodoksisen kirkon diakoniatoimintaan.

Kirkolliskokousedustajat ovat kirkon edustajia. Puheenjohtajisto on painottanut kunnioittavaa keskustelua ja toisen arvostamista vaikka mielipide-eroja on. Edustajille jaettiin ohjeita kunnioit-tavan keskustelun harjoittelemiseen erityisesti valiokunnissa, jotka kokoontuvat täysistuntoviikkojen välissäkin ja näin jäsenillä on mahdollisuus tutustua toisiinsa paremmin ja kuulla toista.

seija kuikka

Seija Kuikka

Olen kirkolliskokousedustaja ja kirkolliskokouksen 1. varapheenjohtaja Ihmisten kanssa elävä kirkko -valitsijayhdistyksen listoilta.

Olen naimisissa, kolmen aikuisen lapsen äiti ja ammatiltani lääkäri. Nuoruudesta lähtien olen ollut yhteiskunnallisesti aktiivinen ja minulla on sekä kunnallisia että seurakunnallisia luottamustehtäviä. Kirkolliskokousedustaja olen ollut kaksi kautta. Kaikkine ristiriitoineenkin tunnen evankelis-luterilaisen kirkkomme omaksi hengelliseksi kodikseni. Varsinkin sanoma siitä, että armosta riittää kaikille, on minulle rakas.

Ensimmäisen kauden olin perustevaliokunnassa, toisen kauden talousvaliokunnassa ja kirkolliskokouksen 1. varapuheenjohtajana. Näiden tehtävien kautta olen saanut kokonaisnäkemyksen kirkon tämänhetkisestä tilanteesta.

Kirkko joutuu pohtimaan, tavoittaako kirkon ja uskon sanoma ihmisiä moniarvoisessa yhteiskunnassa. On viestittävä, että armoa riittää kaikille. Maamme juurissa ja historiassa on kristinuskolla suuri vaikutus, näin tulee olla myös nykyisyydessä ja tulevaisuudessa jolloin kirkon jäsenyys ja hengellisyys koetaan luontevaksi jokapäiväiseen elämään liittyväksi asiaksi.