Yleinen

Kuulutukset kuntoon

Niiden, jotka suunnittelevat kesähäitä, kannattaa viimeistään nyt pyytää avioliiton esteiden tutkintaa eli laittaa niin sanotusti avioliittokuulutukset vireille. Sen voi tehdä kirkkoherranvirastossa tai kirkon internetsivujen kautta. Tutkintaa voi pyytää vain yhden kumppanin kanssa.

Avioliiton esteiden tutkinta-aika on seitsemän vuorokautta ja todistus toimitetusta tutkinnasta on voimassa neljä kuukautta. Esteiden tutkinnassa varmistetaan, että aiotulle avioliitolle ei ole laillista estettä. Eräs sellainen on voimassa oleva avioliitto.

Kirkollisen avioliittoon vihkimisen ehto on, että jos molemmat kihlakumppanit ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä, heidän molempien tulee olla rippikoulun käyneitä. Jos vain toinen kihlakumppani on rippikoulun käynyt Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, toisen on kuuluttava johonkin Suomessa tai ulkomailla toimivaan kristilliseen kirkkoon tai uskontokuntaan.

Jos kirkollisen vihkimisen ehdot eivät täyty, pariskunnan pitää mennä maistraatissa vihille. Maistraatissa vihitty pariskunta voi kuitenkin saada avioliiton kirkollisen siunaamisen.

Kirkon tai muun vihkimiseen tarvittavan tilan voi varata kirkkoherranvirastosta. Vihkitilaisuuden järjestyksestä ja yksityiskohdista sovitaan papin kanssa. Kanttorin kanssa keskustellaan virsistä ja häämarsseista.

Teksti ja kuva: Kari Rossi

Topias ja Karoliina Kekkonen vihittiin Valkealassa heinäkuussa 2013.