Luottamushenkilöt

Kirkon perustehtävä ihmisten auttajana koskettaa

Pirkko Valtola

Kirkko on yksi niistä toimijoista, joka pyrkii pitämään kaikki ihmiset mukana yhteiskunnassa, toteaa kirkkovaltuuston ja -neuvoston varajäsen Pirkko Valtola.

Lääkäri, poliitikko Pirkko Valtola on ollut Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan luottamushenkilönä vuodesta 2011 saakka. Hän on myös Mikkelin kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa sekä perusteilla olevan uuden Etelä-Savon Hyvinvointialueen aluehallituksessa ja -valtuustossa.

– Yhteiskunnallinen toiminta kiinnostaa minua. Se on omanlaistaan jatkumoa työuralleni. Ihmisten auttaminen, ihmiskatsomus on minulle tärkeää, kertoo toissa vuonna eläkkeelle siirtynyt Valtola.

Pitkällä työurallaan hän toimi muun muassa Etelä-Savon Työterveyden johtajana vuosina 2006–2020. Seurakunnissa tehtävä hengellinen työ tulee lähelle hänen ammattiaan.

– Lääkärinä olen käsitellyt esimerkiksi tilanteita, joissa toivoa ei enää ole.

Seurakunnan viranhaltijoiden työhön hän sai näkökulmaa toimessaan Mikkelin lääninhallituksen lääninlääkärinä nelivuotiskauden ajan 2000-luvun alussa.

– Luottamustoimessa olen voinut hyödyntää omaa taustaani ja olla tukemassa yhteisöä. Tietouteni siitä, millaista työtä seurakunnissa tehdään ja mitä täällä tapahtuu, on syventynyt. Seurakunnassa näkee, että ihmiset ovat työn ytimessä ja toteuttajina.

Oman vaakakuppinsa saamapuolelle luottamustoimista hän listaa laajan verkostoitumisen.

– On mielenkiintoista kohdata eri ympäristöistä tulevia ihmisiä. Monessa mukana oleminen lisää avarakatseisuutta. Päätökset koostuvat erilaisista mielipiteistä. Matkan varrella olen kokenut ahaa-elämyksiä: noinkin asiasta voi ajatella.

Hän toteaa, että työn ohessa luottamustoimet ovat vaatineet hyvää ajanhallintaa, erityisesti kaupungin luottamustoimissa. Seurakunnan puolella päätökset ovat soljuneet maaliinsa jouhevammin. Seurakuntaliitos vuonna 2013 oli iso mullistus.

– Haluan pitää pienten paikkakuntien puolta, mutta silti seurakuntaliitos oli tarpeen tehdä. Muutokset kehittävät toimintaa ja antavat mahdollisuuden erilaisten ihmisten tukemiseen.

Luottamushenkilön pitää olla kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja itse tehtävästä. Pitää olla ihmisten auttamishalua, valmiuksia tehtävään ja joustavuutta ajankäytössä.

– Luottamustoimissa painaa myös taloudellinen vastuu. Päätöksiä tehdään toisten varoilla.

Nuoria olisi tärkeä saada mukaan luottamustehtäviin; kirkon perustehtävä ihmisten auttajana tulee säilymään tulevaisuudessakin.

– Yksinäisyyden torjumiseen ja yhteisöllisyyden kehittämiseen kannattaa aina panostaa. Kaikki työ, mitä seurakunnassa tehdään, on yhteiskunnallisesta näkökulmasta tärkeää.

Teksti ja kuva: Sofia Flygare