Uutiset

Elämäsi seurakunta -strategia

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta otti vuoden alussa käyttöön uuden Elämäsi seurakunta -strategian, joka on voimassa 2022–2026. Strategiassa on viisi painopistealuetta, joita pyritään edistämään tulevien vuosien aikana mahdollisimman laajasti.

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan toiminnan painopistealueet ovat: olennaiseen keskittyvä seurakunta, suvaitseva seurakunta, näkyvä ja kuuluva seurakunta, yhteistyötä tekevä seurakunta ja kehittyvä seurakunta.

Olennaiseen keskittyvä seurakunta järjestää monipuolista jumalanpalvelus- ja hartauselämää sekä raamattuopetusta, painottaa kasteen ja kristillisen kasvatuksen merkitystä, edistää lasten ja nuorten osallisuutta, perheiden hyvinvointia ja ylisukupolvista vuorovaikutusta. Heikoimmista pidetään huolta. Diakonia kuuluu kaikille.

Suvaitseva seurakunta kutsuu hyväksyen ja suvaitsevasti kaikkia ihmisiä yhteyteen ja osallisuuteen, käy kunnioittavaa keskustelua erilaisista mielipiteistä huolimatta, edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Toimii aktiivisesti kiusaamista, vihapuhetta ja syrjintää vastaan.

Näkyvä ja kuuluva seurakunta tekee näkyväksi seurakunnissa tehtävän työn, menee ihmisten luo, viestii aktiivisesti ja osallistuu yhteiskunnallisiin keskusteluihin.

Yhteistyötä tekevä seurakunta arvostaa ja kannustaa vapaaehtoisia, rakentaa luottamusta ja yhdessä tekemisen kulttuuria, verkostoituu ja tekee yhteistyötä kumppanien kanssa.

Kehittyvä seurakunta katsoo rohkeasti eteenpäin, toteuttaa kokeiluja, ei pelkää epäonnistumisia, lisää muutosjoustavuutta ja läpinäkyvyyttä.